Telefon +48-15-865-02-65

ZTE w Połańcu

ZTE Polaniec Ltd was founded on April 1st 1999 as a result of transfering staff and assets from ZTE Unltd. All the experience and good traditions in custom-focused transport and equipment business gained over the years in ZTE Radom were handed down to the newly then established company.

 

Z T E w Połańcu Sp. z o.o.
KRS 0000088685 w Sądzie Rejonowym w Kielcach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
z kapitałem zakładowym w wysokości 459.600,00 PLN,
NIP 866-14-70-801, REGON 2910464