Telefon +48-15-865-02-65


ZTE Połaniec Sp. z o.o. to stabilna firma o długoletniej tradycji. Kluczowym obszarem naszej działalności są usługi transportowe w zakresie przewozu ładunków ciężkich i ponadgabarytowych oraz świadczenie usług związanych z ciężkim sprzętem budowlanym. Zajmujemy się także wykonywaniem robót inżynieryjnych – budujemy obwałowania, składowiska żużlu, popiołu, czy gipsu. Specjalizujemy się także w pracach związanych z powstawaniem zbiorników retencyjnych, boisk sportowych, a także rekultywacją terenów zielonych. Dodatkowo prowadzimy Okręgową Stację Kontroli Pojazdów oraz Stację Kontroli Opryskiwaczy.  

Kompleks biurowo-usługowy wraz z Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów znajduje się w Połańcu przy ul. Osieckiej 34. Dodatkowo posiadamy nieruchomości o powierzchni 1,82 ha położone na terenie Elektrowni Połaniec, w skład których wchodzą hala o wymiarach 18,3 m na 30 m i wysokości 11,30 oraz trzykondygnacyjny budynek  - idealny do zaadoptowania na cele biurowe, warsztatowe, produkcyjne  lub laboratoryjne. Dodatkową zaletą nieruchomości jest jej położenie – sąsiaduje bezpośrednio z linią kolejową służącą do zaopatrywania Elektrowni w materiały opałowe. Obecnie zatrudniamy 20 osób, jednak na czas wykonania bieżących zleceń angażujemy niezbędną ilość pracowników. To sprawia, że jesteśmy znaczącym pracodawcą na rynku lokalnym.

Jesteśmy efektywni i skuteczni w przetargach organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz w realizacji inwestycji na ich rzecz. Umiejętnie pozyskujemy środki finansowe z programów pomocowych Unii Europejskiej.

W ostatnich latach, dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa uzupełniliśmy nasze zasoby sprzętowe o wysokospecjalistyczną zamiatarkę bezpyłową przeznaczoną do pracy w strefach zagrożenia wybuchem (ATEX). Zakupiona maszyna spełnia wymogi i wytyczne krajów Unii Europejskiej oraz USA i Kanady.

Prowadzimy Okręgową Stację Kontroli Pojazdów oraz Stację Kontroli Opryskiwaczy, dlatego posiadamy duże doświadczenie w zakresie okresowej walidacji świadectw uwierzytelniających oraz legalizacji przez Urząd Miar atestów wielu urządzeń specjalistycznych.

Stale poszerzamy naszą ofertę. Naszą najnowszą inwestycją jest szkołę nauki jazdy, pracujemy także nad budową stacji złomowania pojazdów. Dodatkowo przeprowadzamy remont generalny budynku położonego na terenie Elektrowni.

W roku 2010 zostaliśmy wyróżnieni Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej.

Nasze certyfikaty i licencje:

 • Certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy nr 00275/F4/02, nr 00290/F4/02 oraz  nr 01048/TR/12,
 • Licencję nr 0009872 na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy,
  Decyzję DK-610-10/2000 na prowadzenie badań sprzętu do stosowania środków ochrony roślin,
 • Zezwolenie nr OŚ.6233.1.2012.IIIC na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów,
 • Decyzję TDT-P-323/10 na prowadzenie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów.

Firma posiada bardzo duże doświadczenie w efektywnym uczestnictwie w przetargach organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz w realizacji inwestycji na ich rzecz, a także duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z programów pomocowych Unii Europejskiej.

W ostatnich latach firma ZTE Połaniec Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Osi Priorytetowej 1. Rozwój przedsiębiorczości Działania 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – ze względu na zdobycie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowatorskich rozwiązań technologicznych w zakresie procesów utrzymania czystości i wspomagania procesów energii – na zakup wysokospecjalistycznej zamiatarki bezpyłowej przeznaczonej do zastosowania w sektorze przemysłowym o rozwiązaniach technologicznych pozwalających na świadczenie usług w strefach zagrożenia wybuchem ATEX. Zakupiona maszyna spełnia przepisy i wytyczne Unii Europejskiej, USA i Kanady dotyczące bezpieczeństwa, higieny pracy w strefach zagrożenia wybuchem. W związku z prowadzoną Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów, a także Stacją Kontroli Opryskiwaczy, firma posiada bardzo duże doświadczenie w zakresie okresowej walidacji świadectw uwierzytelniających oraz legalizacji przez Urząd Miar atestów wielu urządzeń specjalistycznych. Spółka ponadto na co dzień obowiązana jest przestrzegać wielu procedur stosowanych przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie obsługi żurawi samochodowych, podnośników oraz  pracą z innymi ciężkimi urządzeniami maszynowymi i budowlanymi. Doświadczenie Spółki w tym zakresie z pewnością okaże się niezwykle pomocne.

Zaufali nam ZTE Połaniec Sp. z o.o. jest rekomendowana jako rzetelna i innowacyjna firma

 • Starostwo Powiatowe w Staszowie
   
  Starostwo Powiatowe w Staszowie
   
  Starosta Powiatu Staszowskiego
   
                  "ZTE w Połańcu Sp. z o.o. tytuł otrzymała tytuł  Lidera Ekologii Powiatu Staszowskiego w 2012 i 2014 roku. Tytuły zostały przyznane za wsparcie i realizację inicjatyw związanych z wdrażaniem nowoczesnej gospodarki odpadami oraz wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych"
 • Staszowska Izba Gospodarcza

  Staszowska Izba Gospodarcza
   
  Kapituła
   
  "ZTE w Połańcu to wyróżniona firma, która wdrożyła nowoczesne systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem"
   
 • Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK Jędrusie w Połańcu

  Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego
  AK "Jędrusie" w Połańcu

   
   Dyrektor Szkoły
   
  "Dyrekcja, nauczyciele wychowania fizycznego i uczniowie składają serdeczne podziękowania dla Zakładu Transportu Energetyki w Połńcu Sp. z o.o. za sfinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla uczniów naszej szkoły"

NEWSLETTER

Subskrypcja biuletynu informacyjnego. Dowiedz się pierwszy o najlepszych promocjach.

KONTAKT

ZTE Połaniec Sp. z o.o.
ul. Osiecka 34
28-230 Połaniec

Tel.: +48-15-865-02-65
Fax: +48-15-865-29-29 oskp[at]ztepolaniec.pl